Om det öppna kulturarvet

Visby ringmur
Visby ringmur. Foto: Berit Wallenberg, 1928. Ingen upphovsrätt.

 

Det digitala samhället skapar dramatiskt förändrade förutsättningar för öppenhet, dialog genom fri tillgång till mängder av information. Detta påverkar naturligtvis kulturarvsinstitutionerna – där fokus har varit det fysiska besöket. Även politiken driver på i riktning mot att öppenhet med information också ska gälla kulturarvsinstitutionerna. Ett exempel är förslaget till utvidgning av PSI-direktivet (Public Sector Information).

Under decennier, ja århundraden, har offentliga kulturarvsaktörer haft nära nog monopol på definitionen av kulturarv, hur det ska tolkas och hur det ska förmedlas. Med de möjligheter som nu ges till ökad tillgänglighet och samskapande ställs vi i allt snabbare takt inför nya utmaningar. Hur kommer vår roll och vårt uppdrag att se ut? Och vad vill vi själva?

Ska vi i ökande omfattning ta rollen som leverantör av digital information till samhället att fritt tolka och använda? Eller ska vi behålla rollen att göra urval, förädla och förpacka digital information att distribueras med bibehållen kontroll? Eller kan båda dessa spår samexistera? Kan man se en framtid där institutionerna tillsammans med andra samhällsaktörer utvecklar innehållets kvalitet och mångfald och öppnar nya möjligheter att stötta skapande och lärande.

En kärnfråga är om minnesinstitutionerna har intresset, viljan, förmågan och kapaciteten att svara upp mot de krav och önskemål om öppenhet som redan ställs? Vad blir konsekvensen, ett demokratiskt kulturarv som ständigt utvecklas, eller ett kulturarv som ”tas över” och missbrukas i politiska och kommersiella syften?

Om evenemanget

Seminariet om Öppna kulturarvet är ett samarbete mellan Kungliga biblioteket, Riksarkivet och Riksantikvarieämbetet.

Webbplatsen administreras av Riksantikvarieämbetet. Frågor eller kommentarer på angående webbplatsen, kontakta Henrik Löwenhamn.

Bilden i sidhuvudet är ett fotografi av Carl Curman, taget ca 1900. Det är en vy över Gamla stan och Södermalm i Stockholm. Bilden är beskuren. Den finns även på Flickr Commons.